Cuộc thi “Tạp dề vàng” tìm ra chủ nhân 3 chiếc vé khứ hồi đến Jakarta