Trấn Thành mặc tạp dề trổ tài làm bếp với Quán quân Vua đầu bếp