Xem nam sinh Amser mặc ‘tạp dề bikini’, nấu ăn không cần bếp