Rộn ràng hội thi mặc tạp dề nấu ăn “Với Sailing Boat, phụ nữ đảm đang”