Tạp dề Maggi – CBNV BV Từ Dũ thi nấu ăn Kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3