Ye Sung (Super Junior) mặc tạp dề, làm nhân viên thu ngân