Cánh mày râu hồ hởi quấn tạp dề chứng tỏ “Bản lĩnh đàn ông là xông vào bếp“