Anh Vũ ‘thực dưỡng’: “Nam giới đeo tạp dề không phải là bánh bèo… “