Cá kho tộ của cô gái khiếm thị gốc Việt mặc tạp dề trắng