Làm tạp dề Ken’s House Coffee ở Quận Tân Bình

Làm tạp dề cho nhân viên pha chế của quán Ken’s House Coffee ở Quận Tân Bình